All for Joomla All for Webmasters

Yapılan son araştırmalar, yetişkinlerle ve yaşıtlarla kaliteli ilişkilerin çocuklar üzerinde muazzam fark yarattığını kanıtlamıştır. Sevgi bağı ve ait olmanın önemli bir koruyucu faktör olduğu, okulda ya da evde bağlılık hisseden çocukların, riskli davranışlara (sigara içmek, uyuşturucu kullanmak, şiddete başvurmak…) kalkışmasının çok daha az olası olduğu ve genelde akademik olarak da daha başarılı oldukları kanıtlanmıştır. Hoşgörülü ve kararlı olarak nitelendirdikleri bir aile ortamında yetişen genç çocuklar çok daha fazla serpilip, kendilerini geliştirme imkânlarını yakalıyorlar.

Pozitif Disiplin felsefesinin prensiplerini destekleyen araştırma sonuçları:

  • Ailelerini otoriter olarak nitelendiren çocuklar sosyal riskli davranışlara çok daha az kalkışıyorlar., Aquilino, 2001; Baumrind, 1991; Jackson et al., 1998; Radziszewska et al 1996; Simons-Morton et al, 2001
  • Ergenlerin hoşgörülü ve kararlı bir tutumla yetiştirildiklerini düşünmeleriyle, akademik başarıları arasında bir korelasyon bulunmuştur., Cohen, 1997; Deslandes, 1997; Dornbusch et al., 1987; Lam, 1997
  • İlkokulda sosyal aidiyet becerileri öğreten girişimlerin kalıcı olumlu etkileri olur. Kellam et al. 1998, Battistich, 1999
  • Ev ve okulda destek alınması, sosyal olarak riskli davranışların azalmasını ve gencin okulda ve sosyal çevresinde başarılı olma imkânını sağlar., Battistich, 1999; Nelsen, 1979
  • Farkı yaratan öğretme şeklidir. Öğretmenler konulara hoşgörülü ve kararlı bir tavırla yaklaştıklarında öğrenciler öğrenmeye daha açık oluyorlar. Wentzel, 1997
  • Bir çocuğun okuluna veya okuldaki çevresine karşı hissettiği bağlılık çocuğun okulda edindiği pozitif sosyal ve akademik başarılarla birebir ilişkilidir., Battistich & Horn, 1997; Goodenow, 1993; Resnick, et. al. 1997
  • Ebeveynlerin sürece dahil olması öğrencinin okul başarısı ile birebir ilişkilidir., Henderson & Mapp, 2002
  • Sosyal ve duygusal becerileri öğrenmek sağlıklı ilişkilerle birlikte akademik başarıyı da destekler. Ayrıca akran zorbalığı, fiziksel ve duygusal şiddet uygulama ve okuldan kaçma gibi problemleri de azaltır., Payton et. al, 2008.
  • Her sabah yapılan sınıf toplantıları öğrencinin arkadaşlarına ve okula karşı hissettiği aidiyet duygusunu arttırır. 
Battistich,1999; Emmet et al., 1996; Roberts et al, 1995; Solomon et al, 1996 Okul personeli arasındaki ekip ruhu ve anlayışı öğrenciler arasındaki aidiyet ve ekip olma duygusunun oluşmasında önemli bir etkendir. Aynı zamanda öğrenci başarısını da pozitif etkiler., Royal & Rossi, 1997

© Positive Discipline Association www.PositiveDiscipline.org